صفحه اصلی پلن های مالی

پلـن های مـالی


مای‌لیست سبک جدید کسب و کار

پلن های مالی مای‌لیست ، دسترسی به همه امکانات مای‌لیست

financial_plan

خرید پلن سطح سه با امکانات نامحدود

یک ماه رایگان استفاده کنید

سطح یک

سطح دو

سطح سه

پلن | طرح ویژه_ ویژه خریدارن و فروشگاه ها

1,000,000 ریال

0 % مالیات بر ارزش افروده برای این طرح

0% تخفیف برای تمدید طرح

تمدید طرح

پلن | طرح یک-ویژه تامین کنندگان

ریال

0 % مالیات بر ارزش افروده برای این طرح

0% تخفیف برای تمدید طرح

تمدید طرح

پلن | طرح دو-ویژه تامین کنندگان

1,200,000 ریال

0 % مالیات بر ارزش افروده برای این طرح

0% تخفیف برای تمدید طرح

تمدید طرح

پلن | طرح سه-ویژه تامین کنندگان

1,800,000 ریال

0 % مالیات بر ارزش افروده برای این طرح

0% تخفیف برای تمدید طرح

تمدید طرح

پلن | طرح چهار

2,500,000 ریال

0 % مالیات بر ارزش افروده برای این طرح

0% تخفیف برای تمدید طرح

تمدید طرح

نمایش فایل

صفحه گفتگو با تامین کننده

-